• เคยสงสัยหรือไม่ คนยุคโบราณใช้เวลาว่างทำอะไร?

    เคยสงสัยหรือไม่ คนยุคโบราณใช้เวลาว่างทำอะไร?0

    คนยุคก่อนประวัติศาสตร์ทำอะไรยามว่าง? ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้น มนุษย์ยังไม่รู้จักการประดิษฐ์อักษร และยังไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ฉะนั้นจากการวิเคราะห์และตีคววามจากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบนั้น ได้บ่งชี้ว่าในยุคหินเก่า มนุษย์ส่วนใหญ่นิยมล่าสัตว์ เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิต นอกจากล่าสัตว์แล้ว ยังหาพืช ผลไม้ในป่ามาเป็นอาหาร และยังมีการย้ายถิ่นฐานอยู่ตลอดเวลา อพยพตามฝูงสัตว์เป็นหลักเพื่อหาที่อยู่ใหม่ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งยุคปลายหินเก่า มนุษย์เริ่มมีวิวัฒนาการด้านศิลปะ ได้มีการวาดภาพลงบนผนังถ้ำ โดยการใช้ฝุ่นสีต่าง ๆ ที่พอหาได้ ถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างทั้งการล่าสัตว์และการวาดภาพ และซึ่งมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ นิยมวาดภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราว เนื่องจากในยุคนั้นยังไม่มีการคิดค้นตัวอักษรขึ้นมา กว่า 3500 ปีก่อนคริสต์ศักราช มนุษย์เริ่มสะสมความเจริญ และพัฒนามาเป็นมนุษย์หินใหม่ ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และค้นพบการทำกสิกรรม เรียนรู้วิธีเอาชนะธรรมชาติและสร้างชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น โดยที่ไม่ต้องอพยพตามสัตว์อีกต่อไป แต่ในขณะนั้นก็ยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่า ในยามว่างมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ทำอะไรกันแน่ แต่จากหลักฐานต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์ อาจบ่งชี้ได้ว่าทักิจกรรมเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้น เช่นกิจกรรมล่าสัตว์ หาผัก ผลไม้ในป่า และวาดภาพฝาผนังถ้ำ เป็นต้น   ยุคโบราณมีการเดิมพันบ้างหรือไม่ สำหรับการเดิมพันในยุคโบราณนั้น ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ที่มีการคิดค้นตัวอักษรแล้ว คือประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ปรากฏหลักฐานในยุคสมัยเมโสโปเตเมีย ว่ามีการพบลูกเต๋าแบบ

    READ MORE