สมาคมกรุงเทพกรีฑาเปิดตัวนายกพร้อมทีมงาน

สมาคมกรุงเทพกรีฑาเปิดตัวนายกพร้อมทีมงาน

สมาคมกรุงเทพกรีฑาเปิดตัวนายกพร้อมทีมงาน “บิ๊กอ๊อด” พล.ต.ต.พรภัทร สุยะนันทน์ นายกคนใหม่ของสมาคมกรุงเทพกรีฑา ที่ชนะการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา เปิดตัวทีมงานคณะกรรมการอำนวยการฯ ชุดใหม่ 20 คน ประกอบด้วย พล.อ.พรชัย กรานเลิศ และ นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ รับหน้าที่อุปนายกที่ 1 และ 2, นาชลธิชา สันติเสวี รับหน้าที่กรรมการเลขานุการ, นายพิทักษ์ น้ำทรัพย์อนันต์ เป็นกรรมการเหรัญญิก, นางประกายทิพย์ สกุลบุญพาณิชย์ รับหน้าที่กรรมการปฏิคม, นายธนัญ เมืองกระจ่าง รับหน้าที่กรรมการกีฬากลางแจ้ง, นายชยาวุธ จิระธันท์ รับหน้าที่กรรมการแข่งขันและแต้มต่อ, นายสมเกียรติ เหลืองทวีบุญ รับหน้าที่ กรรมการกีฬาในร่ม, นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ เป็นกรรมการที่ดินและทรัพย์สิน, นายไทย สุพานิชวรภาชน์ รับหน้าที่กรรมการฝ่ายกฏมาย และระเบียบข้อบังคับ, นายทวีศักดิ์ บุญตัน รับหน้าที่กรรมการประชาสัมพันธ์, นางศิริวรรณ อัศวชัยโสภณ รับหน้าที่กรรมการทะเบียนสมาชิก,

สมาคมกรุงเทพกรีฑาเปิดตัวนายกพร้อมทีมงาน

“บิ๊กอ๊อด” พล.ต.ต.พรภัทร สุยะนันทน์ นายกคนใหม่ของสมาคมกรุงเทพกรีฑา ที่ชนะการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา เปิดตัวทีมงานคณะกรรมการอำนวยการฯ ชุดใหม่ 20 คน ประกอบด้วย พล.อ.พรชัย กรานเลิศ และ นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ รับหน้าที่อุปนายกที่ 1 และ 2, นาชลธิชา สันติเสวี รับหน้าที่กรรมการเลขานุการ, นายพิทักษ์ น้ำทรัพย์อนันต์ เป็นกรรมการเหรัญญิก, นางประกายทิพย์ สกุลบุญพาณิชย์ รับหน้าที่กรรมการปฏิคม, นายธนัญ เมืองกระจ่าง รับหน้าที่กรรมการกีฬากลางแจ้ง, นายชยาวุธ จิระธันท์ รับหน้าที่กรรมการแข่งขันและแต้มต่อ, นายสมเกียรติ เหลืองทวีบุญ รับหน้าที่ กรรมการกีฬาในร่ม, นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ เป็นกรรมการที่ดินและทรัพย์สิน, นายไทย สุพานิชวรภาชน์ รับหน้าที่กรรมการฝ่ายกฏมาย และระเบียบข้อบังคับ, นายทวีศักดิ์ บุญตัน รับหน้าที่กรรมการประชาสัมพันธ์, นางศิริวรรณ อัศวชัยโสภณ รับหน้าที่กรรมการทะเบียนสมาชิก, นายพรพจน์ ดีระบุตร รับหน้าที่ กรรมการวิเทศสัมพันธ์

ขณะที่ พล.อ.สิทธิผล ชินสำราญ, นายนนทิกร กาญจนจิตรา, นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร, นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์, นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ, นายธนา เมธีธาดา และนายสมบูรณ์ พรานนท์สถิตย์ รับหน้าที่กรรมการกลาง พร้อมกับมีการเชิญสมาชิกสามัญเป็นกรรมการที่ปรึกษาอีกจำนวน 30 ท่าน พร้อมทั้งมีการประกาศคณะผู้ตรวจสอบอีก 5 ท่าน

Published at Tue, 23 Jun 2020 15:01:00 +0000

Benjamin Sanchez
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos